ไก่ชนออนไลน์

ไก่ชนออนไลน์ ในการเลี้ยงไก่นั้นก็จะมีทั้งคนเลี้ยงเพื่อวางไข่ และก็มีคนเลี้ยงไก่เพื่อเป็นกีฬา ที่เรียกว่า ไก่ชน การพนันไก่ชน